“7 najhorších slov na svete”, ktoré by mohli znamenať problémy pre akciový trh

0
94

“7 najhorších slov na svete”, ktoré by mohli znamenať problémy pre akciový trh, varuje Howard Marks z Oaktree Capital

Takmer všetko v investičnom svete môže byť vykonané buď agresívne alebo defenzívne. Podľa môjho názoru podmienky na trhu vytvárajú priestor na opatrnosť.

Podľa Howarda Marksa z Oaktree capital je toto je 7 najhorších slov na svete, a práve tie by mohli znamenať problémy pre akciový trh. Inými slovami ,,nadmerný optimizmus je nebezpečná vec” a ,,averzia k riziku je základnou zložkou pre bezpečnosť trhu. ,,Nebezpečenstvo pre účastníkov”, hovorí vo svojej poslednej správe, sa znižuje na skutočnosť, že ” príliš veľkorysé kapitálové trhy v konečnom dôsledku vedú k nerozumnému financovaniu. ” Marks opísal, ako získala Oaktree defenzívnu pozíciu v rokoch 2005-2006 – predajom aktív, likvidáciou problémových dlhových fondov, odklonom od dlhopisov s vysokým výnosov a v podstate zvýšením štandardov pre každú investíciu, ktorú urobili.

,,Čo zapríčinilo náš negatívny postoj voči externému prostrediu?” Ekonomike sa celkom darilo. Akcie obzvlášť neboli predražené. A môžem vás ubezpečiť že sme ani len netušili, že aktíva kryté prostredníctvom ,,subprime,, hypoték spôsobia globálnu finančnú krízu. To bol okamih, kedy sa objavilo týchto 7 slov. V tom čase FED znižoval sadzby, aby sa predišlo problémom a investori dychtili po riskantných investíciách. Takmer každý deň sme boli svedkami obchodov, ktoré  by neboli realizovateľné na trhu s primeraným stupňom opatrnosti, disciplíny, skepticizmu a averzie k riziku. Marks si vypožičal reč Warrena Buffeta: ,,Čím menšia obozretnosť, s ktorou iní realizujú svoje veci, tým väčšia je obozretnosť, s ktorou by sme mali viesť svoje vlastné záležitosti”.

Ako to teda zapadá do aktuálnej situácie?

S cieľom vyhnúť sa kontrakčným účinkom krízy svetové centrálne banky zaplavili svoje ekonomiky likviditou a poskytli úvery za umelo nízke úrokové sadzby,” uviedol Mark. To spôsobilo, že výnosy investícií na tom bezpečnejšom konci kontinua rizika/návratnosti sa pohybujú v historicky najnižších a v Európe dokonca v negatívnych hodnotách. Z toho dôvodu kapitál, ktorý by za normálnych okolností smeroval do bezpečnejších aktív je alokovaný v riskantnejších aktívach.

,,Zatiaľ čo som si myslel, že bolesť z krízy spôsobí, že investori budú naďalej b móde averzie voči riziku minimálne niekoľko rokov a tým odmietnu poskytovať rizikový kapitál. No napumpovaním masívnej likvidity a znižovaním úrokových sadzieb  limitoval FED straty a podnietil ochotu investorov opäť poniesť riziko,´´ uviedol Marks.

,,A presne to nás viedlo h vysokým cenám, nízkej návratnosti, slabšej infraštruktúre aktív a zvýšenému riziku,´´ varoval Marks, s tým že ubehlo už dosť času od traumy z roku 2008.

Investori sa nemusia cítiť optimisticky, no vzhľadom na extrémne nízke výnosy boli nútení podstúpiť obchody optimistického typu. Marks netvrdí, že by sa mali investori zásobiť hotovosťou či žiť v strachu z potenciálneho kolapsu, no vyzýva na opatrný postoj. ,,Investori by mali uprednostňovať stratégie, manažérov a prístupy, ktoré kladú dôraz na obmedzenie strát pri poklese, pred zaistením plnej participácie na zisku,” povedal Marks. ,,Takmer všetko v investičnom svete môže byť vykonané agresívne alebo defenzívne. Podľa môjho názoru panujú podmienky na trhu, ktoré vyzývajú k opatrnosti.”

Zdroj: marketwatch