ETF ako zbrane hromadného ničenia

0
62

Sú fondy obchodované na burze „zbraňami hromadného ničenia“?

Pasívne investovanie a hlavne fondy obchodované na burze rastú v posledných rokov neuveriteľným tempom. Navyše podľa výskumu spoločnosti Ernst&Young’s je táto expanzia prognózou na dlhé obdobie. Napriek tomu, že mnoho investorov zvádzajú fondy obchodované na burze svojimi nízkymi nákladmi a spoľahlivým ziskom, musíme si byť vedomí, že na trhu s nárastom prichádzajú na burzu s fondmi aj riziká. Na základe výroku WarremaBuffeta, ktorý v roku 2003 nazval niektoré finančné deriváty „zbraňami hromadného ničenia“, manažéri kapitálového fondu FPA, ArikAhitov a DennisBrayn majú podobný prístup pre niektoré prvky sveta fondov.

Fondy ako zbrane a ich riziká

Správa spoločnosti SeekingAlpha hovorí, že Ahitov a Bryan označujú zbrane hromadného ničenia tie fondy, ktoré majú potenciál skresľovať ceny na trhu a navádzať na obrovský predaj na trhu. NikolaosPanigirtzoglou zo spoločnosti JPMorgan´s hovorí, že s rozvojom fondov prichádzajú aj ďalšie riziká. V prvom rade, celý trh predstavuje väčšie riziko, pretože množstvo fondov narastá. Hovorí tiež, že zmena smerom k pasívnym fondom má potenciál znížiť počet investícií do menej zato významnejších produktov. Toto zníženie môže zvýšiť riziko, že trh bude náchylnejší na príliv len niekoľkých veľkých pasívnych produktov.

Panigirtzoglou tiež naznačuje, že nárast významu fondov uprednostňuje veľké kapitalizácie ako výsledok ukazovateľa čistej hodnoty, ktorá zvykne byť na trhu priaznivá. Dodáva, že „toto zvýši tok do veľkých spoločností nad rámec toho, čo potrebujú a vytvorí sa nesprávne prerozdelenie kapitálu medzi menšie spoločnosti … vo veľkých spoločnostiach sa tak zvýši riziko bublinového efektu a znížia sa investície do malých spoločností.“

Navyše sa krachy na burze môžu stať ešte tvrdšie. Panigirtzoglou dodáva, že „posun smerom k pasívnym fondom má tendenciu zintenzívniť obdobie, kedy je trh výkonný, pretože vtedy sa aktívnym manažérom nedarí… na druhú stranu, tento posun zhorší vzostup trhu kvôli dlhším obdobiam nízkej volatility a spádu. Keď sa trh nakoniec zmení, korekcia bude dôkladnejšia a volatilita vyššia.

Systémové riziko

Spoločnosť SeekingAlpha zdôrazňuje, že trh ešte nezažil výraznejší pokles odkedy fondy obchodované na burze zastávajú momentálnu významnejšiu pozíciu. Analytici sa zhodujú, že existujú závažné systémové riziká, napriek tomu, je veľmi ťažké predpovedať čo spôsobí nárast pasívnych investícií a aký bude ich dopad na trh.

Jednou z najväčších starostí týkajúcich sa týchto fondov počas problémov na trhu je, že všetci investori budú predávať z jediného zdroja akcií. Tok indexu akcií sa otočí a investori si uvedomia, že nie všetci sú rozdielni.

Investori, ktorí sa snažia vyhýbať investíciám do obrovských fondov, ktoré sú plné nadhodnotených a potenciálne rizikových akcií by sa mohli oboznámiť s niečím, čo nazývame prémia za nelikviditu. Likvidné investovanie je určené pre akcie, s ktorými sa obchoduje menej ako s inými na trhu, ich predajné množstvo je menšie a majú stále vyššiu ponuku a dopyt. Vzhľadom na to, že menej likvidné akcie sú vnímané ako menej riskantné ako viac likvidné akcie, spája sa s nimi určitá prémia, ktorá naznačuje, že z dlhodobého hľadiska môžu byť nadhodnotené.

Už existujú fondy obchodované na burze, ktoré sú určené na využitie likvidity. Napríklad ukazovateľ Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF (VFLQ) využíva v rozvoji množstva svojej držby cenných papierov niekoľko meradiel likvidity. Stále viac a viac investorov sa v rozvíjajúcom sa svete fondov obáva rôznych rizík spojených s rôznymi významnými fondmi, preto budú noví hráči na trhu pravdepodobne podrobnejšie zvažovať fondy.

Zdroj: investopedia