Goldman: „Najrýchlejšia a najväčšia zaznamenaná zmena korelácie okrem roku 1987.“

0
50

Goldman Sachs: „Toto je najrýchlejšia a najväčšia zaznamenaná zmena korelácie okrem roku 1987.“

20. januára, v deň inaugurácie prezidenta Trumpa, Morgan Stanley upozornil na nápadnú zmenu režimu korelácie aktív. „Takúto kritickú zmenu sme nezaznamenali takmer desaťročie,“ vyhlásil po tom ako sa vzájomná korelácia aktív prepadla o doteraz najvyššiu zaznamenanú hodnotu. Vtedy sme si všimli, že zmena mala pozitívne aj negatívne dôsledky: z ekonomického uhla pohľadu, takýto dramatický posun vyvolával obavy, pretože je typický pre poslednú fázu ekonomického cyklu, ktorý nastane, keď sa „charakteristické“ príbehy (spoločnosti špecifické M&A, okolité reči) stávajú väčším činiteľom ako obava z ekonomiky alebo zárobku. Pokles je priamo spätý s menšou premenlivosťou na kapitálových a úverových trhoch. Ak sa jednotlivé súčasti hýbu rôznymi smermi, je ťažšie aby sa udiala jedna veľká zmena. Z dnešného pohľadu, tento pohyb tiež spôsobil rekordne nízku nestálosť, ktorá bola príznačná pre väčšinu roka 2017 a možno aj 2018.

V tom istom čase, nízka korelácia vytvorila lepšia prostredie pre veľkoobchody (pretože na každom trhu sa dejú iné obchody) a tradične sa považuje za uvádzača pre „trh pre zberačov akcií“ (jeho protikladom je trh centrálnej banky), napriek tomu to spôsobilo skôr sťažnosti bánk a hedžových fondov, že premenlivosť je príliš nízka. Takýto výrok je, a zároveň aj nie je, schválenie diverzifikácie, pretože znižuje celkový profil premenlivosti, ale tiež sťažuje hedžovanie prostredníctvom zástupcov.

Akékoľvek budú následky rekordne nízkej korelácie, už je to za nami, pretože hlavný stratég pre akcie zo spoločnosti Goldman, David Kostin, v správe z predošlého dňa ukazuje, že v divokom obrate, ktorý začal v januári 2017 a trval tri mesiace, vzájomná korelácia aktív v rámci S&P 500 prudko narástla na 95-ty percentil od roku 1980. Inak povedané, priemerná trojmesačná korelácia aktív sa zvýšila z januárových 9 % na dnešných 52 %, nárast, ktorý Goldman označil za najväčší a najrýchlejší okrem roku 1987.

Tu je názor spoločnosti Goldman, na to, čo podľa nich spôsobilo počiatočné zníženie korelácie:

Priemerná korelácia akcií poklesla na historické minimum 9 %, z časti kvôli zavedeniu daňovej reformy a rozdelenie na tých, pre ktorých bude a nebude prospešná. Vzájomná korelácia akcií sa zvyšuje od januára. Toto obdobie je považované za pomerne bezpečné. Náš výskumný tím na opcie zdôraznil, že investori čím ďalej tým viac prechádzajú do ETF (fondy obchodované na burze) a iných produktov s indexom, pretože tieto ponúkajú malú diferenciáciu potenciálnych vplyvov obchodu a regulácie. K tomu všetkému, pokles S&P 500 k príslušnému dátumu prešiel širokou kompresiou oceňovania skôr ako oslabením zárobkov, vďaka tomu že ekonomika je stále vitálna.

Ešte jedna dôležitá vec, napriek 10 % náprave k dnešnému dňu, Goldman varuje, že nárast nestálosti kapitálu je zanedbateľný v porovnaní s nárastom korelácií. Takáto hybná sila vyústila v pokles disperzie návratnosti S&P 500, čím sa prostredie stalo pre „zberačov akcií“ nevýhodne. To znamená, že presne tak ako aj naposledy, sa hedžové fondy budú sťažovať, že nemôžu zarobiť peniaze kvôli prílišnej premenlivosti. Táto situácia sa nesmie zamieňať so situáciou v roku 2017, keď nemohli vytvárať cenné papiere kvôli nedostatku premenlivosti. V praxi to znamená, že ak priemerná korelácia zostane sa úrovni, na ktorej je teraz, VIX sa bude musieť podstatne zvýšiť.

24 %-ný priemerný nárast v premenlivosti je stále menší ako ten, ktorý by sme mohli nazvať skokom. História naznačuje, že nárast o 43 bodov v priemere na koreláciu by zodpovedalo nárastu premenlivosti o 36 %. Predchádzajúce nepokojné avšak významnejšie obdobia ako rok 2008 alebo 2011 zaznamenali oveľa vyšší nárast nestálosti.Takže čo sa stane ďalej? Kostinov skrytý argument je, že „on nepredpovedá recesiu alebo klesajúce ceny na trhu“ ako výsledok pretože „premenlivosť pravdepodobne nebude narastať takým spôsobom, aby mohla prinavrátiť disperziu a zmysluplný pohyb nad dlhodobým priemerom.“

Spoločnosť Goldman tiež očakáva „pokles korelácie a vyššiu disperziu v roku 2018.“ Na druhú stranu to znamená, že ak budú korelácie stúpať tak ako doteraz, hlavne v posledných dvoch týždňoch, počas ktorých Dow-Jones stúpa a klesá každý deň o niekoľko stoviek bodov, Goldman sa mýlil (zase), zbierať akcie bude ešte ťažšie a VIX dosiahne nové maximum po kríze a tento krát bude konečne ťahať všetky ostatné aktíva za sebou.

Zdroj: zere hedge fund, owallstreet.sk