John D. Rockefeller a jeho 10 princípov riadenia

0
86

10 hlavných princípov riadenia prvého amerického miliardára Johna D. Rockefellera

Dlho predtým ako sa Jeff Bezos stal najbohatším mužom sveta, lámal rekordy vo výške svojho majetku ropný magnát John D. Rockefeller.

Rockefeller bol filantropom a zároveň bezcitným magnátom ropnej spoločnosti Standard Oil Company a v roku 1916 sa stal prvým americkým miliardárom. V tom čase tvoril jeho majetok takmer 2 % národného hospodárstva a ak by sme kvantifikovali jeho majetok podľa dnešnej inflácie, predstavoval by dnes výšku 24 miliárd dolárov. Ak by sa chcel Bezos v podiele v americkom hospodárstve vyrovnať Rockefellerovi, musel by viac ako zdvojnásobiť svoj čistý majetok na takmer 399,2 miliardy dolárov.

Reusable: 30 rockefeller center from below

30 Rockefeller Plaza

Rockefeller sa považuje za najbohatšieho Američana v histórií. Spisovateľ Ron Chernow tvrdí, že vďaka svojmu ráznemu vodcovstvu bol Rockefeller jedným z najúspešnejších podnikateľov vôbec. Jeho kniha, „Titan: Život Johna D. Rockefellera St.,“ ktorú napísal ocenený historik, vymenúva Rockefellerove rôzne princípy riadenia, ktoré mu pomohli nielen v reformovaní ropného priemyslu, ale zároveň mu priniesli aj slávu a bohatstvo.

Buď úprimný a dôveryhodný

Ropný magnát tvrdo zastával pravdovravnosť. Rockefeller nikdy neprevracal čísla a nikdy nepoužíval dvojzmyselné výrazy, aby sa vyhýbal pravde a vždy si dával pozor, aby pôžičku splatil načas, napísal Chernow. To malo za následok veľkú vernosť zo strany bankárov, ktorí mu počas jeho kariéry mnoho krát pomohli zachrániť jeho majetok a podnikanie. Raz sa dokonca stalo, že riaditelia bánk umožnili Rockefellerovi navýšiť pôžičky po tom, ako v jeho ropnej spoločnosti horelo. Rockefellera našťastie predbehla jeho reputácia a riaditeľ banky, Stillman Witt, nariadil bankám okamžite požičať Rockefellerovi peniaze a to bez váhania, dokonca aj prispieť na podnikanie, ak to bude potrebné.

Doprajte si čas na oddych

Rockefeller sa hneval, keď o ňom hovorili ako o workoholikovi. „Nepoznám nič odpornejšie a úbohejšie ako človeka, ktorý venuje všetok svoj čas zarábaniu peňazí,“ napísal vo svojich pamätiach. Rockefeller pracoval pomerne uvoľneným tempom, na rozdiel od dnešných miliardárov, ktorí pracujú prakticky neustále. Každý deň poobede si zdriemol a po večeri odpočíval vo svojom kresle. Zaviedol si medzi svojou prácou a domom telegrafný drôt. Takýmto spôsobom mohol tri alebo štyri popoludnia v týždni tráviť doma, záhradkárčiť a užívať si čerstvý vzduch. Rockefeller raz povedal spisovateľovi Williamovi Inglisovi: „Je zaujímavé koľko náhlenia by sme si mohli odpustiť a ako by sa nám mohlo dariť v miernom tempe, ak by sme sa nepokúšali dosiahnuť príliš veľa.“ Chernow napísal, že tým, že si miliardár vždy oddýchol, bol schopný pracovať veľa, dokonca až zvyšovať svoju produktivitu.

Naplánujte si deň

Chernow napísal, že Rockefeller si naplánoval svoj deň na hodinu presne, bola to istá mechanická pravidelnosť jeho rozvrhu. Každá hodina podnikateľovho života bola prísne rozčlenená a presne naplánovaná medzi prácu, náboženstvo, rodinu a cvičenie. Chernow tvrdí, že jeho prísny rozvrh pomohol Rockefellerovi vyrovnať sa s podliehajúcim tlakom v jeho ropnej spoločnosti, ktorá by sa ľahko mohla stať neovládateľnou. Spisovateľ napísal, že Rockefeller, ako riaditeľ ropnej spoločnosti Standard Oil Company, bol často pod hrozným tlakom, ale našiel upokojenie v tom, že z toho spravil dennú rutinu.

Pozorne sledujte financie v spoločnosti

Chernow hovorí o spôsobe Rockefellerovho vedenia ako o predvídavom. Tvrdí, že Rockefeller sa spoliehal na čísla, podľa ktorých zisťoval či sa spoločnosti darí. Ropný magnát zaznamenával všetky financie a všetky náklady, a to do posledného centu. Tým pádom bol Rockefeller schopný vytvoriť objektívne meradlo, ktorým mohol porovnávať výkon operácií svojej spoločnosti a dcérskych spoločností. To mu umožňovalo znížiť subjektívne alebo potenciálne falšované údaje jeho podriadených. Keď sa Rockefellera pýtali ako jeho čísla prispeli k úspechu, odpovedal im: „Všetko som podriaďoval číslam, iba číslam.“

Delegujte úlohy

Aby mohol Rockefeller efektívne riadiť tak veľkú korporáciu, musel zverovať úlohy aj iným. Jedným z pravidiel ropnej spoločnosti Standar Oil je zaúčať podriadených robiť úlohy ich nadriadených, napísal Chernow. Rockefeller raz pri nábore povedal: „Nikto nič nespraví, ak si nenájde niekoho, kto to spraví. Hneď ako sa vám naskytne príležitosť, nájdite si niekoho, na koho sa môžete spoľahnúť, zaučte ho do práce, sadnite si, vyložte si nohy a rozmýšľajte o nových spôsoboch, ako by ropná spoločnosť mohla zarábať.“ Pre Rockefellera to znamenalo vymanenie sa z každodenných komplikácií, aby mohol venovať čas iným, rozsiahlejším možnostiam riadenia.

Snažte sa o dokonalosť

Rockefeller bol fanatický perfekcionista, ktorý odmietol spraviť čokoľvek náhodne a bez ohľadu na to, aké nudné to muselo byť, napísal Chernow. Rockefeller, ako riaditeľ Standard Oil napísal stovky tisícok obchodných listov a každý jeden si vyžadoval poriadnu kontrolu. Pre neho bolo dokonca aj písanie možnosť dosiahnuť dokonalosť. Jeho hlavný pobočník videl Rockefellera podpisovať každý jeden list s presnosťou a starostlivosťou, akoby aj jeho podpis bol umelecké dielo. Jeho potreba byť dokonalý nebola len osobná fixácia, ale rozptýlila sa aj do jeho organizácie a stala sa súčasťou etiky spoločnosti, napísal Chernow.

Vytvorte jednotu

Jedným z Rockefellerových talentov bolo motivovať rôznych partnerov, napísal Chernow. Jedným zo spôsobov ako to dosiahol, bolo zavedenie “príplatkov za vnútornú harmóniu” a zosúladenie názorov medzi členmi výkonného výboru spoločnosti. „Rád vypočul názory všetkých a až potom vyjadril ten svoj, a potom robil takmer vždy kompromisy, aby udržal súlad,“ napísal Chernow. Namiesto rozkazovania skôr formuloval svoje rozhodnutia ako návrhy alebo otázky. Často využíval konsenzus. Tento miliardár nikdy neprijal rozhodnutie, proti ktorému by boli ostatní členovia výkonného výboru a všetky jeho obchodné rozhodnutia museli byť jednohlasne schválené.

Zaveďte systém podpory

Chernow tvrdí, že Rockefeller sa len veľmi málo hádal alebo bol s niekým v spore a žiarlivosti, ktorú by ste v tak obrovskej korporácií očakávali. Priemyselný magnát to vysvetľoval tak, že riaditelia spoločností boli takmer ako bratia zviazaní mystickým putom dôvery a ich pevný vzťah sa zakladal práve na viere a na fakte, že sa jeden môže spoľahnúť na druhého. Toto pevné puto viedlo k pokračovaniu vodcovstva v spoločnosti a vďaka nemu boli odolní voči vládnym vyšetrovateľom a nepríjemným novinárom, ktorí nesmeli „preniknúť do uzavretej skupiny podobne zmýšľajúcich ľudí,“ napísal Chernow.

Podporujte súťaživosť

Chernow napísal, že bez súťaživosti môže ktorákoľvek spoločnosť upadnúť do pazúrov lenivosti. Aby sa tomu vyhol, vytvoril Rockefeller komisie, ktoré sa skladali z odborníkov z rôznych oblastí, a ktorí vytvorili normy práce pre všetky dcérske spoločnosti. Tieto komisie umožňovali manažérom kontakt, ale zároveň podporovali rivalitu medzi miestnymi jednotkami, podporovali snahu zvýšiť výkon a povzbudzovali každú dcérsku spoločnosť v boji o rekordy a ceny. Táto podnikateľská stratégia je veľmi úspešná a Rockefeller povedal: „Podnet na snahu o lepší výkon vedie k aktívnej a agresívnej súťaživosti.“

Rešpektujte svojich zamestnancov

Chernow napísal o Rockefellerovi, že o Napoleonovi Bonapartem vyhlasoval, že by bez svojich maršalov nebol úspešný. Presne tak isto aj Rockefeller veril, že je úspešný vďaka jeho schopnosti povzbudzovať zamestnancov. Priemyselník dal svojim podriadeným voľnosť v ich práci, bol taktný a úctivý voči svojim zamestnancom, nikdy nereagoval nahnevane, ani v prípade kritiky a aj vo vyhrotených situáciách bol zdvorilý. Aj keď len veľmi zriedkavo uprednostňoval zamestnancov, ak si raz niekto získal jeho dôveru, Rockefeller mu udelil obrovskú moc a voľnosť. Vďaka týmto vlastnostiam zvykli zamestnanci spoločnosti Rockefellera uctievať a snažiť sa v práci, napísal Chernow.

 

 

Zdroj: cnbc, financnenoviny