Kto investuje do hedžových fondov a prečo?

0
119

Kto investuje do hedžových fondov a prečo?

Hlavnými investormi hedžových fondov sú inštitucionálni investori. Sú to profesionálni investori, ktorí obhospodarujú veľké množstvá peňazí. Pracujú pre dôchodkové fondy korporácií, zamestnancov vlád a odborové zväzy. Tiež riadia štátne investičné fondy pre celé krajiny.  Majú na starosti peňažné aktíva poisťovní, korporácií a trustových fondov. Inštitucionálni investori predstavujú 65 % investovaného kapitálu do hedžových fondov.

Podmienky

Investori hedžových fondov musia mať majetok v hodnote minimálne jeden milión dolárov.  Je to istá forma ochrany ich portfólia pred vážnejšími poklesmi na trhu na ceste pri hľadaní vyšších ziskov.  Hedžové fondy tiež vyžadujú aby ich peniaze boli aspoň tri alebo viac mesiacov uložené vo fonde. Väčšina z nich má peniaze vo fonde tri roky.

Často musia byť ochotní zaplatiť 2 % aktív, ktoré investujú a 20 % z akýchkoľvek príjmov.  Táto vysoká cena stojí za to, aby prekonali trh. Niektorí sa stále snažia znova nadobudnúť straty po páde trhu v roku 2008.

Niektorí investori sú veľmi sofistikovaní. Chápu, ako fungujú úvery cez opcie, futures kontrakty a iné deriváty, ktoré využívajú hedžové fondy s cieľom zvýšiť zisky. Sú ochotní podstúpiť riziko v prípade klesajúcej tendencie.

Musia vedieť správne predvídať. Väčšina hedžových fondov nezverejňuje spôsob ako dosiahli svoje zisky. Kvôli chýbajúcej transparentnosti to môžu byť Ponziho schémy, ako napríklad tá, ktorú viedol Bernie Madoff.

Prečo investujú do hedžových fondov

Najvýznamnejší investori vkladajú do hedžových fondov menej ako 20 % svojich aktív. Konzervatívnejší investori, ako napríklad poisťovne, dôchodkové fondy alebo štátne investičné fondy vkladajú do hedžových fondov menej ako 10 % ich celkových investícií.

Vyhľadávajú investície, ktoré nie sú spojené zo zvyškom ich investícií. Ak trh stratí svoju hodnotu, hodnota hedžového fondu sa zvýši. Inak povedané, používajú hedžové fondy na navýšenie ich diverzifikácií. Vedia, že diverzifikované portfólio časom zvýši celkové výnosy, tým že sa zníži volatilita. Z tohto dôvodu investori neporovnávajú výkon svojho hedžového fondu so štandardnými indexmi ako S&P 500, NASDAQ alebo Dow Jones.

Prekvapujúco, väčšina investorov vyhľadáva väčšinou iba priemerné zisky. Iba 6 % si myslí, že by ročné výnosy mohli prekročiť 10 %.  Nechcú znášať prichádzajúce riziká. Namiesto toho, 67 % z nich vyhľadáva výnosy vo výške 4 – 6 % ročne.  Je to možno preto, že to musia oznámiť odborom, ktoré ich môžu vyhodiť, ak budú v strate.

Rodinné trustové fondy využívajú hedžové fondy, aby mali prístup k lepším nápadom v investovaní.  Prečo hedžové fondy lákajú múdrejších investorov?  Pretože sa najviac vyplatia. Ale 22 % investorov tvrdí, že kvôli vysokým poplatkom obmedzujú alebo sa úplne vyhýbajú hedžovým fondom.

Trendy investorov

Dôchodkové fondy začali nedávno investovať do hedžových fondov aby zvýšili svoje zisky.  Uvedomili si, že možno nemajú dostatočný kapitál na pokrytie všetkých dôchodkov ľudí z generácie tzv. baby boomu a snažia sa predbehnúť trh, aby mohli pokryť všetky záväzky.  Nanešťastie, povaha hedžových fondov plná rizík a nedostatok ich regulácie znamená, že dôchodkové fondy nebudú pravdepodobne schopné pokryť ich záväzky.

Objavujú sa náznaky, že sa popularita hedžových trhov znižuje. V roku 2014 mali návratnosť v priemere iba 3,3 %, čo je oveľa menej ako S&P 500. Za rok sa zlikviduje približne toľko hedžových fondov, koľko sa ich objaví. Mnoho šikovných investorov si uvedomuje riziko, ktoré podstupujú, pričom hedžové fondy nezarábajú toľko, aby vyvážili toto riziko.

Kalifornský dôchodkový fond v roku 2014 oznámil, že vyberie všetky svoje investície vo výške 4 miliárd dolárov z hedžových fondov.  Minulý rok získali výnosy vo výške len 7,1 %. Znie to dobre, až kým to neprirovnáme k výnosu 12,5 % z podobného investičného systému – Fond Vanguard Balanced Index. Tí majú vklady rozdelené na 60 % akcií a 40 % dlhopisov. Napriek tomu 8 % investorov verí v hedžové fondy a ponechávajú alebo dokonca zvyšujú svoje vklady na nasledujúcich 18 mesiacov.

 

Zdroj: thebalance, owallstreet