Nárast chudoby medzi pracujúcimi v rámci EU – od počiatku finančnej krízy

0
54

Nárast chudoby medzi pracujúcimi v rámci EU – od počiatku finančnej krízy

Najsilnejší hospodársky rast za desať rokov, rekordne najnižšia miera nezamestnanosti – no a napriek tomu ekonomické dáta EU poukazujú na zvyšujúcu sa mieru chudoby pracovníkov v EU od prepuknutia finančnej krízy. Údaje Eurostatu poukazujú na skutočnosť, že v roku 2017 jeden z desať robotníkov žije v domácnosti pod mierou chudoby a predstavuje nezmenený parameter z roku 2015, ktorý v tomto roku zaznamenal rekordnú hladinu.

S očakávaným poklesom hospodárskeho rastu v EU, sa vyhliadky na tvorbu lepšie platených a stabilných zamestnaní stanú čoraz viac neisté, čo potenciálne podporí populistické protesty, ako napríklad demonštrácie ,, žlté vesty,, vo Francúzsku. Mnoho faktorov prispieva k neschopnosti pracovníkov v bloku dosiahnuť stabilný príjem – nedostatok odpracovaných hodín, iba jeden živiteľ rodiny, nízke platy, rastúce ceny a škrty benefitov mnohými vládami. Chudoba sa rozšírila na široké spektrum pracovných pozícií, dokonca aj medzi tých s dobrým prístupom k benefitom a sociálnej protekcii.

Veci sú však omnoho horšie pre ľudí, ktorí nemajú štandardné zamestnanie na plný úväzok. Títo ľudia majú 3 krát vyššiu šancu získať status chudoby. V EU sa v roku 2017 takmer 1 zo 6 pracujúcich v dočasnom pracovnom úväzku nachádza v riziku chudoby. Táto proporcia pre ľudí s neštandardnými pracovnými kontraktmi narastá až na 1 zo 4 – napríklad u samostatne zárobkovo činných osôb.

Esther Lynch, spolková sekretárka European Trade Union Confederation uvádza, že samostatne zárobkovo činné osoby môžu poskytnúť iba svoju vlastnú pracovnú silu a často sú nútení pracovať mimo protekčných podmienok, ktoré sa za normálnych okolností na pracovníkov vzťahujú. Nie je prekvapením, že chudoba je rozšírenejšia v krajinách, ktoré boli výraznejšie postihnuté finančnou krízou. V roku 2017 sa približne 13% robotníkov v Španielsku a 12% v Taliansku nachádzalo na hranici chudoby, čo je predovšetkým výsledok vysokej nezamestnanosti. Minulý rok takmer dve tretiny zamestnancov na čiastočný úväzok požadovala prácu na trvalý pracovný pomer, no problém je, že takú príležitosť sa im nepodarilo nájsť.  Francúzsko má k tomu v rámci EU nadpriemerný počet “nedobrovoľne zamestnaných osôb na čiastočný úväzok.” Vo všetkých troch krajinách je forma čiastočného úväzku omnoho viac bežná, ako je priemer EU.

Dokonca aj v bohatom Nemecku sa počet zamestnancov v rizikovom stave na hranici chudoby od roku 2005 takmer zdvojnásobil na 9,1%, čím sa približuje priemeru EU, no ide o najrýchlejší nárast z pomedzi hlavných ekonomík EU.

Henning Lohmann z Univesity of Hamburg, poukazuje na prepojenie chudoby s nárastom čiastočných úväzkov v Nemecku, čo súvisí s reformou trhu práce zavedenej v roku 2003 na docielenie vyššej flexibility. Christian Odendahl, hlavný ekonóm centra European Reform, poukazuje na Nemecko, ktoré má najvyšší podiel zamestnaní s nízkou mzdou spomedzi väčších ekonomík v dôsledku procesu znižovania výrobných procesov a oslabenia členstva v odboroch.

V Anglicku je podiel zamestnancom v riziku chudoby na úrovni 8,9% (2017). V tomto prípade ide o stabilnú hodnotu v priebehu posledných 10 rokov. Odborníci tvrdia, že tento údaj je založený na niekoľkých faktoroch vrátane stagnácie miezd, post-finančnej kríze v oblasti samostatne zárobkovej činnosti, vysokých nákladov na bývanie a starostlivosť o deti.

Starostlivosť o deti “zostáva významnou bariérou pre zamestnanosť”, povedal profesor Rod Hick z Cardiffskej univerzity. “Nie je prekvapením, že rodiny s deťmi sú medzi tými, ktorí  sa potýkajú s najvyššími problémami spojenými s chudobou, keď nastúpia do zamestnania.”

Pomer cien nehnuteľností v UK sa blíži k maximám od roku 1983.

 

Zdroj: financialtimes, financnenoviny