Pre priaznivcov slobody jednotlivca a voľné trhy sú toto skutočne nebezpečné časy

0
31

Hospodársky, sociálny a politický chaos spôsobený prepuknutím koronavírusu a protesty Black Lives Matter už mesiace právom pútajú pozornosť každého Američana. Ide o mimoriadne dôležité náležitosti a treba o nich diskutovať.

Zatiaľ čo väčšina Američanov sa venovala pandémií a protestu, ich pozornosti unikal potenciálne väčší problém – rastúci záujem najmocnejších svetových lídrov „zresetovať“ globálnu ekonomiku.

Na júnovom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) predstavili popredné osobnosti neziskových organizácií, vlády, obchodu, akademickej obce, odborových zväzov a aktivistických skupín svoj plán na „veľký reset“ globálneho kapitalizmu. Podľa nich sa táto „príležitosť“ naskytla práve vďaka hospodárskej kríze, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu.

Zasadnutia sa zúčastnili a podporili ho princ Charles, generálny tajomník OSN António Guterres, generálny riaditeľ MasterCard Ajay Banga, generálny riaditeľ BP Bernard Looney, hlavná ekonómka Medzinárodného menového fondu Gina Gopinathová a mnohí ďalší.

Účelom „veľkého resetu“ nie je len prijať politiku, ktorá by viedla k ďalšiemu prerozdeľovaniu bohatstva, ale skôr úplne prebudovať existujúce svetové štruktúry a inštitúcie.

Zakladateľ a výkonný predseda WEF Klaus Schwab na webovej stránke WEF vysvetľuje: „Každá krajina od Spojených štátov až po Čínu sa musí zapojiť. Každé priemyselné odvetvie sa musí transformovať. V skratke, potrebujeme „veľký reset“ kapitalizmu.

Na zasadnutí WEF sa stretla silná zostava svetových lídrov a zdá sa, že všetci súhlasia, že „veľký reset“ je potrebný na vyváženie ekonomík, podporu spravodlivosti a rovnosti v rámci spoločností a medzi jednotlivými národmi.

Účelom veľkého resetu nie je iba prijať politiky, ktoré by viedli k ďalšiemu prerozdeľovaniu bohatstva, ale skôr úplne prepracovať existujúce štruktúry a inštitúcie sveta. Schwab ďalej tvrdí: „svet sa musí spojiť a rýchlo konať, aby upravil všetky spoločenské a ekonomické aspekty, počnúc vzdelávaním až po sociálne zmluvy a pracovné podmienky.“

Ako presne títo vodcovia plánujú presvedčiť Američanov a všetky ďalšie industrializované národy, aby sa vzdali moderného kapitalizmu? Vystrašia ľudí, že v opačnom prípade nám po prekonaní pandémie koronavírusu hrozí ďalšia svetová kríza v podobe klimatických zmien.

Jeden za druhým rečníci prízvukovali, že klimatické zmeny a enviromentálna udržateľnosť sú kľúčové dôvody pre radikálne ekonomické zmeny, ktoré by zahŕňali nové masívne regulácie a obmedzenia hospodárskej činnosti a dane z majetku a vládne programy porovnateľné s Európskou zelenou dohodou.

Generálna sekretárka Medzinárodnej odborovej konfederácie (ITUC) Sharan Burrowová povedala: „Chceme zmeniť mentalitu ľudí, ktorí sa za každú cenu snažia o zisk. Ak nevybudujeme hospodársku udržateľnosť, ktorá rešpektuje limity našej planéty a nezmeníme energetické a technologické systémy, stratíme priestor pre život.“

Generálny tajomník USA Guterres uviedol, že „veľký reset“ bude vítaným budíčkom pre súčasný tragický stav, v ktorom sa ľudstvo nachádza. „Musíme vybudovať spravodlivejšie, kompletnejšie a udržateľnejšie ekonomiky a spoločnosti, ktoré sú odolnejšie voči pandémiám, zmenám klímy a mnohým ďalším globálnym zmenám, ktorým čelíme.“

„Veľký reset“ nedávno podporil aj popredný zástanca klimatického alarmizmu Al Gore počas interview v relácii „Today“, ktorú vysiela televízia NBC.

„Myslím si, že je čas na veľký reset“, povedal Gore. „Klimatická kríza je príležitosť vytvoriť desiatky miliónov nových pracovných miest, vyčistiť vzduch a mimochodom, znížiť úmrtnosť na pandémie, pretože znečistenie ovzdušia spaľovaním fosílnych palív zvyšuje mieru úmrtnosti na koronavírus. Preto je čas na reset, treba vyriešiť veľa problémov, predovšetkým klimatickú krízu.“

Toto by nás malo vyľakať. Najvplyvnejší ľudia na svete požadujú deštrukciu globálneho kapitalizmu, zatiaľ čo americké mestá horia, búrajú sa sochy otcov zakladateľov a svetová ekonomika sa snaží zotaviť po najväčšom kolapse storočia.

Revolučné zmeny prichádzajú najčastejšie počas chaosu.

Uvoľnené menové politiky najväčších centrálnych bánk okrem toho uľahčili vládam kontrolu ekonomickej činnosti prostredníctvom tlače a distribúcie peňazí. Táto hospodárska stratégia sa volá Moderná menová teória.

Priaznivci tejto stratégie to väčšinou nechcú priznať, no v skutočnosti ide o istú formu socializmu. Aj keď sa nevyžaduje kolektívne vlastníctvo majetku, vláda je poverená správou prevažnej väčšiny ekonomiky prostredníctvom širokého spektra vládnych programov, daní a predpisov, čo znamená, že kolektív spravuje väčšinu majetku priamo alebo nepriamo.

Preto pri prezidentskej kampani v roku 2016 aj 2020 vymenoval vermontský senátor a samozvaný socialista Bernie Sanders za svoju hlavnú ekonomickú poradkyňu práve Stephanie Keltonovú, ktorá je jednou z najvýznamnejších akademičiek Modernej menovej teórie.

Nachádzame sa len v prvej fáze „veľkého resetu.“ Kompletný plán sa odprezentuje až na každoročnom stretnutí WEF v Davose na konci januára 2021.

Rámec plánu je však jasný. Kombináciou mnohých stratégií tlače peňazí schválených ekonómami Modernej menovej teórie s globálnymi politikami podobnými Green New Deal a korporátnym rodinkárstvom môžu elity WEF účinne kontrolovať hospodársku činnosť v doteraz neexistujúcom rozsahu.

Pre priaznivcov slobody jednotlivca a voľné trhy sú toto skutočne nebezpečné časy.

Zdroj:  FoxBusiness.com