„Shutdown“ obmedzenia dopomohli k ekonomickému rastu, pri chrípkovej pandémii v roku 1918

0
149

Na základe vyjadrení výskumníkov Federálneho rezervného systému, ktorí analyzovali pandémiu spôsobenú patogénom Influenza v USA v roku 1918, vyplýva, že opatrenia smerujúce k zabráneniu šírenia koronavírusu, ktoré nútia ekonomiky k spomaleniu, budú mať v konečnom dôsledku lepší potenciál ekonomického rastu ako v prípade laxných opatrení. Štúdia bola publikovaná vo štvrtok. Medzitým sa USA chystá zamedziť agresívnemu šíreniu nového koronavírusu. Autormi štúdie sú čelní predstavitelia federálneho rezervného systému, Sergio Corretia, Stephan Luck a Emil Verner z univerzity MIT.
Prezident Donald Trump požaduje, aby sa ekonomika čoskoro dostala späť do normálneho stavu, pričom tvrdí, že aktuálny stav potrvá maximálne do Veľkej Noci. Niektorí ekonómovia uvádzajú, že pokiaľ by takýto krok spôsobil nárast počtu nakazených, vyžiadalo by si to podstatne vyššiu daň ako súčasná kríza.
V štúdii sa uvádza, že influenza, ktorá spôsobila smrť 550 000 – 675 000 američanov a celkovo 0,66% populácie, vyústila do silného a perzistentného poklesu ekonomickej aktivity. USA v priemere čelili až 18% poklesu výrobnej aktivity v roku 1918. Tento efekt pretrvával roky, a to najmä v regiónoch s vyššou úrovňou infikovaných.

Kroky podniknuté na zamedzenie šírenia koronavírusu, ako je sociálne dištancovanie, ktoré vedci nazvali ako nefarmaceutická intervencia, nemali taký istý negatívny efekt.
“Mestá, ktoré zaviedli promptné a nútené nefarmaceutické intervencie, nečelia výraznejším ekonomickým poklesom”, uviedli výskumníci. Na rozdiel od toho, dáta z výrobnej aktivity a bankových vkladov, poukazujú na to, že ekonomikám, ktoré zaviedli drastickejšie nefarmaceutické intervencie sa darilo po pandémii lepšie.

V dokumente sú jasne načrtnuté rozdiely medzi ochorením Covid – 19 a chrípkou. Zdá sa, že podľa všetkého má chrípka vyššiu úmrtnosť. Existujú však potenciálne podobnosti medzi týmito dvomi pandémiami, pričom autori citujú krajiny ako Taiwan a Singapur, ktoré implementovali opatrenia dostatočne včas, čím limitovali nárast počtu infikovaných a tak zmiernili dopad negatívnych vplyvov na ekonomiku spôsobených pandémiou.

Zdroj: Bloomberg