Účinok podporných faktorov sa vyčerpal

0
79

Foto: Ray Dalio je zakladateľom, hlavným investičným riaditeľom a predsedom Bridgewater Associates.

Najväčší svetový hedžový fond práve varoval pred výrazným ohrozením pro-korporátneho prostredia – a naznačil, že akcie by sa tak mohli potopiť!

Pokaľ je zisk skutočne najväčším determinantom ceny akcií, potom investori čelia výraznému preceneniu akciových titulov, vyjadril sa Ray Dalio z Brigewater Associates. Prieskum publikovaný analytikmi Bridgewater tvrdí, že hlavné motory rastu ziskov, na ktoré sa investori spoliehali po niekoľko dekád sa postupne začínajú rozpadať. Argumentujú tým, že americké spoločnosti sa tešili najprívetivejšiemu pro-korporátnemu prostrediu v histórii, čo umožnilo nasledujúcich 6 bullish faktorov:

  1. Nižšie korporátne dane
  2. Nižšie tarify
  3. Historicky nízke úrokové sadzby
  4. Uvoľnenejšie presadzovanie anti-trustových zákonov
  5. Slabšie odbory a pokles vyjednávacej sily zamestnancov
  6. Technologické vymoženosti, ktoré pomohli firmám dosiahnuť väčší rozsah a zároveň držať náklady na minime.

Bridgewater uvádza, že ceny akcií by boli o 40% nižšie, pokiaľ by sa na trhu nevyskytovali tieto podporujúce faktory.

“Veľa z týchto faktorov umožnili masívne vylepšenie ziskov spoločností a je nepravdepodobné, že budú aj naďalej slúžiť ako podporný mechanizmus. Niektoré sa dokonca zvrtnú a budú mať opačný účinok,” uviedol Greg Jensen, investičný riaditeľ Bridgewater, v liste klientom. “Myslíme si, že existuje decentná šanca, že sa práve nachádzame na bode zvratu trendu v korporátnych ziskoch, a pokiaľ je to pravda, americké akcie majú veľký problém s valuáciou. Jedným z indikujúcich faktorov tohto trendu je rastúca minimálna mzda naprieč celou USA. Takmer polovica štátov USA a Washington, DC, uzákonili začiatkom tohto roka zvýšenie minimálnej mzdy, hoci  federálna úroveň zostala desaťročia nezmenená na úrovni 7,25 USD na hodinu. Spoločnosti ako Target či Bank of America avizovali zvýšenie minimálnej hodinovej mzdy pre svojich najnižšie platených zamestnancov. Investori sa už dlhšie pýtajú, aký dopad bude mať toto zvýšenie miezd na ziskové marže. Podľa FactSet bola cena práce citovaná ako druhý najvyšší faktor s negatívnym dopadom na zisky spoločností indexu S&P500.

Ďalším negatívne pôsobiacim trendom na výšku ziskových marží je nárast populizmu, uviedol Jensen. Ako uviedla banka JPMorgan vo svojom nedávnom vyhlásení, ide o hrozbu pre investorov, s ktorou sa len vzácne konfrontujú – v porovnaní s ich protivníkmi na rozvíjajúcich sa trhoch. Tento faktor sa stal dostatočne silným nato, aby formoval finančný trh v nasledujúcich rokoch. “Nachádzame sa uprostred populistickej reakcie proti rastúcej nerovnosti a navyše vidíme aj silnejúci pohyb smerom k protekcionizmu,” uviedol. “Aktuálne prieskumy poukazujú na narastajúcu nevraživosť voči globalizácii a moc firiem širšie presadzovať prijateľné postoje oproti vládnym reguláciám.”

Silná diskusia sa rozprúdila ohľadom narastajúcich daní vysoko ziskových spoločností nasledovaných daňovými úľavami, ktoré nastali v roku 2018 spolu s Jobs Act. Kritici tvrdia, že tento postup neúmerne favorizoval bohatých. Jensen ďalej citoval navrhovanú daň z digitálnych služieb v Európe. Ide o daň z obratu online príjmov. Nie všetky faktory, ktoré Jensen zmienil, budú mať len škodlivý účinok na rast zisku. Napríklad technologické spoločnosti boli v centre nárastu vynaloženého kapitálu na nehmotný majetok, ako je duševné vlastníctvo oproti hmotnému majetku. Na druhej strane to zdôraznilo jasný vzťah medzi nehmotnými aktívami a maržami: vyššie výdavky sa premietli do vyšších ziskových marží technologických spoločností od obdobia dot-com bubliny, uviedol Jensen.

Jeho záver znie, že tieto protichodné sily budú mať vplyv na rast zisku. “Síce neexistuje presné určenie, ako a kedy budú vyššie uvedené faktory vplývať na ziskové marže a ako sa to bude kompenzovať (napríklad automatizáciou), ale je zrejmé, že bude pre firmy náročné udržať súčasnú úroveň profitability v nadchádzajúcej dekáde, nie to ešte zvyšovať ziskové marže,” povedal Jensen.

 

 

Zdroj: businessinsider, financnenoviny